Camera giấu kín: Khi thấy học sinh đánh bạn giữa đường

Khi chứng kiến một nhóm học sinh ngang nhiên đánh bạn giữa đường mọi người xung quanh sẽ phản ứng ra sao?

Khi chứng kiến một nhóm học sinh ngang nhiên đánh bạn giữa đường mọi người xung quanh sẽ phản ứng ra sao?

Theo ANTĐ

Bình luận