Cận cảnh siêu du thuyền lai tàu ngầm trị giá 2,3 tỷ USD

Khi ở trên mặt nước, Migaloo đáp ứng mọi yêu cầu dịch vụ của một siêu du thuyền. Còn khi lặn, nó trở thành một chiếc tàu ngầm thực thụ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-can-canh-sieu-du-thuyen-lai-tau-ngam-tri-gia-2-3-ty-usd-post1188278.html

du thuyền

Bình luận