Cắn móng tay nguy hiểm như thế nào?

Rất nhiều người có thói quen cắn móng tay, đặc biệt là trẻ em. Bố mẹ đừng coi thường thói quen xấu này vì nó thực sự nguy hiểm đấy!

Rất nhiều người có thói quen cắn móng tay, đặc biệt là trẻ em. Bố mẹ đừng coi thường thói quen xấu này vì nó thực sự nguy hiểm đấy!

Theo Trí thức trẻ

cắn móng tay

Bình luận