Càng yêu sẽ càng lười biếng và chậm chạp

Càng yêu nhiều con người sẽ càng chậm chạp và lười biếng hơn những người còn đang độc thân.

Càng yêu nhiều con người sẽ càng chậm chạp và lười biếng hơn những người còn đang độc thân.

Theo trí thức trẻ

tình yêu

lười biếng

chậm chạp

Bình luận