Cậu bé ở Trung Quốc phi lá bài làm đứt lon bia

Liu Fuming (14 tuổi) hiện là học sinh THCS ở Ba Đông, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cậu bé có thể phi lá bài để cắt đôi nhiều vật thể.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-cau-be-o-trung-quoc-phi-la-bai-lam-dut-lon-bia-post1188284.html

Trẻ em

Bình luận