Cậu học sinh cụt chân gây sốt mạng khi... thi chạy

Mặc dù được miễn thi chạy đầu vào, nhưng cậu học sinh cụt chân Cao Yên Năng, 17 tuổi, vẫn tham gia cuộc thi chạy và làm rung động trái tim các bạn cùng trang lứa.

Mặc dù được miễn thi chạy đầu vào, nhưng cậu học sinh cụt chân Cao Yên Năng, 17 tuổi, vẫn tham gia cuộc thi chạy và làm rung động trái tim các bạn cùng trang lứa ở Trung Quốc khi cậu chạy không thua kém các bạn bình thường.

Theo Tiền Phong 


thi chạy

học sinh

khuyết tật

Bình luận