Mải dùng điện thoại, nam thanh niên lọt thỏm xuống miệng cống

Nam thanh niên vừa đi bộ vừa coi điện thoại nên rơi xuống miệng cống được che bởi hai giỏ tre. Vụ việc xảy ra ở Trung Quốc.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-mai-dung-dien-thoai-nam-thanh-nien-lot-thom-xuong-mieng-cong-post1090498.html

tai nạn

Bình luận(0)