Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Bình luận0

Sau khi được giữ lại, cô gái ra sức phản ứng nhưng nhóm thanh niên kịp thời đưa người này vào trong.