Chàng trai không xương làm tất cả các nghệ sĩ uốn dẻo phải chào thua

Chàng trai này có thể khiến cho tất cả các nghệ sĩ uốn dẻo phải chào thua với cơ thể dẻo như được tạo bởi cao su.

Chàng trai này có thể khiến cho tất cả các nghệ sĩ uốn dẻo phải chào thua với cơ thể dẻo như được tạo bởi cao su.

Theo VietNamNet

Bình luận