Chàng trai không xương làm tất cả các nghệ sĩ uốn dẻo phải chào thua

Thứ năm, 05/10/2017 07:21
Chàng trai này có thể khiến cho tất cả các nghệ sĩ uốn dẻo phải chào thua với cơ thể dẻo như được tạo bởi cao su.

Theo VietNamNet
Ý kiến của bạn !