Chàng trai trả lời đúng tất cả các câu hỏi khiến cộng đồng mạng xôn xao

Cậu học sinh trả lời đúng tất cả các câu hỏi từ toán học, vật lý, văn học,...khiến cộng đồng mạng ngả mũ thán phục

Cậu học sinh trả lời đúng tất cả các câu hỏi từ toán học, vật lý, văn học,...khiến cộng đồng mạng ngả mũ thán phục

Theo VTV

Bình luận