Chết cười "bà cụ non" gọi điện cho bà xin tư vấn việc... cua trai

"Bà cụ non" này luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Bà cụ non" này luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Theo Trí thức trẻ

clip bé yêu

Bình luận