Chi Pu - Hương Tràm MV của ai xuất sắc hơn?

Chẳng biết thế nào mà cả Chi và Tràm lại cùng rủ nhau yêu một chàng "bad boy" và bị cắm sừng hết cả thế này

Chẳng biết thế nào mà cả Chi và Tràm lại cùng rủ nhau yêu một chàng "bad boy" và bị cắm sừng hết cả thế này.

Theo Trí Thức Trẻ

Chi Pu

Hương Tràm

Bình luận