Choáng với chế độ tập cơ bắp cực "khủng" của The Rock

Chế độ tập luyện của The Rock chứng minh rằng không có gì thành công mà chẳng phải trải qua gian khổ

Chế độ tập luyện của The Rock chứng minh rằng không có gì thành công mà chẳng phải trải qua gian khổ.

Theo Dân Việt

The Rock

Bình luận