Chồng định lập quỹ đen, vợ tung 1 chiêu khiến chồng răm rắp dốc sạch lương đem nộp

Thứ sáu, 13/07/2018 19:00

Nghiên cứu của nhà báo Megan McArdle cho thấy rằng người chồng càng nộp nhiều lương cho vợ, gia đình càng hạnh phúc, lý tưởng nhất là chỉ giữ lại 5% cho mình mà thôi.

 Theo Khám Phá 

Ý kiến của bạn !