Chồng định lập quỹ đen, vợ tung 1 chiêu khiến chồng răm rắp dốc sạch lương đem nộp

Nghiên cứu của nhà báo Megan McArdle cho thấy rằng người chồng càng nộp nhiều lương cho vợ,...

Nghiên cứu của nhà báo Megan McArdle cho thấy rằng người chồng càng nộp nhiều lương cho vợ, gia đình càng hạnh phúc, lý tưởng nhất là chỉ giữ lại 5% cho mình mà thôi.

 Theo Khám Phá 


vợ chồng

quỹ đen

tiền lương

Bình luận