Chồng người ta chăm vợ từ 90 lên 120kg mới làm đám cưới

"Mỗi lần có người chỉ chỏ, anh ấy chỉ nắm tay dẫn mình ra chỗ khác. Hoặc gặp ai bất lịch sự quá thì anh ý hỏi thẳng: Nhìn gì? Có lạ không? Có tổn thất ai không?"

"Mỗi lần có người chỉ chỏ, anh ấy chỉ nắm tay dẫn mình ra chỗ khác. Hoặc gặp ai bất lịch sự quá thì anh ý hỏi thẳng: Nhìn gì? Có lạ không? Có tổn thất ai không?" . Vậy thì còn ai dám nói đàn ông yêu chỉ bằng mắt? 
Theo Trí thức trẻ

clip hot

Bình luận