Chữa Covid-19 bằng gọi vong, thầy đồng hét giá 15 triệu

Một thầy đồng tuyên bố chữa Covid-19, ung thư bằng việc thỉnh vong. Người này còn khẳng định cả nước Mỹ chỉ cần biết cách giải nghiệp sẽ thắng được đại dịch.

Theo Vietnamnet
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/video-chua-covid-19-bang-goi-vong-thay-dong-het-gia-15-trieu-721793.html?fbclid=IwAR2NFxZ4k1bosURQYSQz_98ihWKD8gXkxD6GkbtLbOFnannW0Y7y6za3T1w

cô đồng

Bình luận