Chứng tỏ không đúng lúc

Anh chàng này ra vẻ ta đây muốnchứng tỏ bản thân, nhưng màn biểu diễn không thành công. Thật mất mặt quá!

 

  Cỡ chữ

Anh chàng này ra vẻ ta đây muốn chứng tỏ bản thân, nhưng màn biểu diễn không thành công. Thật mất mặt quá!

NAT

 

  Cỡ chữ