Chuyện lạ trong nhà vệ sinh

Đùa kiểu này thì đố ông nào khôngsợ đấy?

 

  Cỡ chữ
Đùa kiểu này thì đố ông nào không sợ đấy?

Theo Hoàng Việt
VTC

 

  Cỡ chữ