Clip: Điếu văn truy điệu nghệ sĩ Lê Bình

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố nghệ sĩ Lê Bình được vận chuyển từ Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng tới Bình Hưng Hòa để tỏa sáng trong sáng nay.

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố nghệ sĩ Lê Bình được vận chuyển từ Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng tới Bình Hưng Hòa để tỏa sáng trong sáng nay.

Theo VietNamNet


Nghệ sĩ Lê Bình

Bình luận