Clip hài: Đừng có mà đùa với... điện

Chủ nhật, 05/02/2017 10:44
Đừng bao giờ có ý nghĩ là "nghịch dại" với... điện nhé, không thì sẽ nhận phải kết cục "thốn" như này đây.

Theo Dân Việt
Ý kiến của bạn !