Clip hài: Đừng có mà đùa với... điện

Bình luận0

Đừng bao giờ có ý nghĩ là "nghịch dại" với... điện nhé, không thì sẽ nhận phải kết cục "thốn" như này đây.

Đừng bao giờ có ý nghĩ là "nghịch dại" với... điện nhé, không thì sẽ nhận phải kết cục "thốn" như này đây.

Theo Dân Việt

Bình luận(0)