Clip hài: Những cách giúp đỡ 'đặc biệt' của trẻ nhỏ

Đôi khi nhận được "giúp đỡ" của những đứa trẻ thì bạn sẽ không biết mình nên khóc, cười hay quát mắng chúng một trận.

Đôi khi nhận được "giúp đỡ" của những đứa trẻ thì bạn sẽ không biết mình nên khóc, cười hay quát mắng chúng một trận.

Theo VietNamNet

em bé

clip hài

Bình luận