Clip: Hàng ngàn con lợn chết trong nước lũ ở Thanh Hóa

Trên 4000 con đã chết dù người dân ra sức cứu đàn lợn. Mưa lũ, thiên tai,... cuối cùng người nông dân vẫn phải chịu tổn thất nhiều nhất.

Trên 4000 con đã chết dù người dân ra sức cứu đàn lợn. Mưa lũ, thiên tai,... cuối cùng người nông dân vẫn phải chịu tổn thất nhiều nhất.Theo Trí thức trẻ

người nông dân

mưa lũ

đàn lợn chết trong mưa lũ

Bình luận