Clip sốc: Người phụ nữ bị máy xúc vào xe trộn bê tông

Chỉ một phút bất cẩn thôi có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Mọi người nên tránh qua lại các công trường đang thi công.

Chỉ một phút bất cẩn thôi có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Mọi người nên tránh qua lại các công trường đang thi công.

Theo VietNamNet


clip sốc

Bình luận