Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Sau khi được giữ lại, cô gái ra sức phản ứng nhưng nhóm thanh niên kịp thời đưa người này vào trong.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-nhom-thanh-nien-ngan-co-gai-nhay-cau-post1088277.html

nhảy cầu tự tử

Bình luận(0)