Có thật là đàn ông chỉ toàn "yêu bằng mắt"?

Bạn tự hỏi liệu truyền thuyết "đàn ông chỉ yêu bằng mắt" là có thật hay không? xem ngay clip này để kiểm chứng nhé.

Bạn tự hỏi liệu truyền thuyết "đàn ông chỉ yêu bằng mắt" là có thật hay không? xem ngay clip này để kiểm chứng nhé.

Theo Trí Thức Tre r

tình yêu

đàn ông

Bình luận