Cố vượt lên phía trước, lái xe máy lĩnh 'trái đắng'

Thấy có chỗ trống phía trước, người đi xe máy liền tiến lên sát đuôi xe tải, đúng lúc xe tải đi ngược chiều xả khói đen mù mịt khiến người đi xe máy "lĩnh đủ".

Thấy có chỗ trống phía trước, người đi xe máy liền tiến lên sát đuôi xe tải, đúng lúc xe tải đi ngược chiều xả khói đen mù mịt khiến người đi xe máy "lĩnh đủ".

Theo VTC

tai nạn

xe tải

xe máy

Bình luận