Clip công an mời Phúc XO lên trụ sở làm việc

Công an mời Trần Văn Phúc (Phúc XO) lên trụ sở làm việc.

Công an mời Trần Văn Phúc (Phúc XO) lên trụ sở làm việc.

Theo Trí Thức Trẻ

 


Phúc XO

Bình luận