'Cú lừa' với kẹo và nước chơi khăm bạn ngày Cá tháng tư

Ngày Cá tháng tư, người dân khắp thế giới nghĩ đủ trò trêu chọc những người bạn thân thiết. Chỉ với kẹo, nước và những dụng cụ đơn giản, bạn hãy học những mánh lừa sau.

Ngày Cá tháng tư, người dân khắp thế giới nghĩ đủ trò trêu chọc những người bạn thân thiết. Chỉ với kẹo, nước và những dụng cụ đơn giản, bạn hãy học những mánh lừa sau.

Theo Zing


Cá tháng Tư

Bình luận