Cuộc quyết chiến của hai con rắn hổ mang chúa

Không chỉ vì quyền giao phối, việc rắn hổ mang chúa chiến đấu với kẻ xâm nhập còn để bảo vệ vùng lãnh thổ, chứng tỏ sức mạnh.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-cuoc-quyet-chien-cua-hai-con-ran-ho-mang-chua-post1243309.html

rắn hổ mang chúa

thế giới động vật

Bình luận