Cười ngất với trò chơi bôi nhọ nồi lên mặt

Chắc hẳn hồi nhỏ rất nhiều người đã từng chơi trò này. Và chơi xong nhiều người thậm chí không dám nhìn vào mặt mình...

Chắc hẳn hồi nhỏ rất nhiều người đã từng chơi trò này. Và chơi xong nhiều người thậm chí không dám nhìn vào mặt mình...

Tintuconline (TH)

Clip

trò chơi

Video

bôi nhọ nồi lên mặt

Bình luận