Cười rụng rốn với sự cố "nổ vòng 1" khi xăm hình của hot girl

Chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà anh chàng thợ xăm hình khiến cô gái trẻ nổ mất 'vòng 1".

Chỉ vì một sơ xuất nhỏ mà anh chàng thợ xăm hình khiến cô gái trẻ nổ mất 'vòng 1".

Theo TTOL (tổng hợp)

xăm hình

vòng 1

Bình luận