Cường đôla chính thức lên tiếng chuyện tái hợp Hà Hồ

Ngay sau khi Hạ Vi tuyên bố chia tay, rộ tin Cường đôla đi Mỹ cùng Hà Hồ.

Ngay sau khi Hạ Vi tuyên bố chia tay, rộ tin Cường đôla đi Mỹ cùng Hà Hồ.

Theo Dân Viêt

Hà Hồ

Cường đôla

Hạ Vy

Hồ Ngọc Hà

Bình luận