Đà Nẵng: Phụ huynh kể lại cuộc gọi lừa đảo con đang cấp cứu

Các cuộc gọi lừa đảo chuyển tiền gấp để cấp cứu cho con xuất hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng khiến không ít phụ huynh học sinh cảm thấy lo lắng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://laodong.vn/video/da-nang-phu-huynh-ke-lai-cuoc-goi-lua-dao-con-dang-cap-cuu-1159403.ldo?fbclid=IwAR1BpM4O0epTcRai24y9VUE9wZ5nJ1utRScJ1f81tN8QVexDZ02cE0Mlmrk

lừa đảo

Bình luận