Đại chiến giành quyền giao phối của những con bò 400kg

Vào mùa thu hàng năm, hàng chục con bò xạ đực ở lãnh nguyên Bắc Cực lại cùng nhau tranh tài để giành quyền thống trị

Vào mùa thu hàng năm, hàng chục con bò xạ đực ở lãnh nguyên Bắc Cực lại cùng nhau tranh tài để giành quyền thống trị bầy đàn và được giao phối với con cái.

Theo Khoahocphattrien.vn/Nat Geo

bò xạ đực

Bình luận