Đàn ông biết gì về trầm cảm sau sinh?

Qua khảo sát nhỏ, không phải ông bố nào cũng biết về trầm cảm sau sinh, có người lần đầu nghe thấy tên căn bệnh này.

Qua khảo sát nhỏ, không phải ông bố nào cũng biết về trầm cảm sau sinh, có người lần đầu nghe thấy tên căn bệnh này.

trầm cảm sau sinh

Bình luận