Đẳng cấp ăn vạ của các bé khiến người lớn phải chào thua

Cố gắng để nước mắt chảy ra, lấy nước dãi làm nước mắt, đang khóc lại cười khanh khách,...là những kiểu ăn vạ đẳng cấp thế giới của các bé vô cùng đáng yêu.

Cố gắng để nước mắt chảy ra, lấy nước dãi làm nước mắt, đang khóc lại cười khanh khách,...là những kiểu ăn vạ đẳng cấp thế giới của các bé vô cùng đáng yêu.

Theo VietNamNet

em bé

clip bé yêu

Bình luận