Dâng sao giải hạn đầu năm - nét đẹp văn hóa hay sự mê tín trong tâm lý

Đạo Phật không có dâng sao giải hạn, vậy vì sao nhà chùa lại tổ chức lễ lớn này trong đầu năm?

Đạo Phật không có dâng sao giải hạn, vậy vì sao nhà chùa lại tổ chức lễ lớn này trong đầu năm?


Theo Khám Phá

Dâng sao giải hạn

Bình luận