Đang say sưa tỏ tình với crush thì bị giám thị "tịch thu" quà

Sát những ngày chia tay, bên cạnh thi cử, lưu bút, đồng phục lớp… ghi dấu tuổi học trò, thì tỏ tình cũng là một câu chuyện "nóng" đối với học sinh cuối cấp. Nhiều câu chuyện tỏ tình đã trở thành ấn tượng khó phai trong mỗi người.

Sát những ngày chia tay, bên cạnh thi cử, lưu bút, đồng phục lớp… ghi dấu tuổi học trò, thì tỏ tình cũng là một câu chuyện "nóng" đối với học sinh cuối cấp. Nhiều câu chuyện tỏ tình đã trở thành ấn tượng khó phai trong mỗi người.

Theo Trí thức trẻ


tỏ tình

Bình luận