Đánh trọng thương bạn vì lý do: 'Thích thì đánh thôi'

2 nữ sinh chưa rõ tên tại đã có hành vi bạo lực với một bạn cùng giới chỉ vì lý do thích là đánh. Sự việc diễn ra ngay trước trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

2 nữ sinh chưa rõ tên tại đã có hành vi bạo lực với một bạn cùng giới chỉ vì lý do thích là đánh. Sự việc diễn ra ngay trước trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Theo VTC


đánh nhau

ẩu đả

đánh bạn

Bình luận