Đảo Cù Lao Chàm gió lớn, sóng cao hơn 3 m

Từ 14h ngày 27/9, đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam, xuất hiện mưa lớn liên tục, gió lớn, sóng biển cao hơn 3 m.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-dao-cu-lao-cham-gio-lon-song-cao-hon-3-m-post1359659.html?fbclid=IwAR0ArEnqpBgf1NX2AVNSy5K7q6NhNjwlqpViLqguJ4_wKdIohwkeT5tMJdw

Bão số 4 Noru

Bình luận