Để trẻ em ngồi xe ô tô sai cách, hậu quả thật khó lường...

Đây là những điều sẽ xảy ra khi để trẻ em ngồi trên ô tô không đúng cách.

Dán chữ "Baby in car" không thể bảo vệ con bạn mà phụ thuộc vào sự hiểu biết của cha mẹ.

Theo Trí thức trẻ

cha mẹ

bảo vệ con

trẻ em ngồi xe ô tô

Bình luận