Đi học bị cô giáo "Mắng vốn" và đây là cái kết của cậu con trai Thu Trang - Tiến Luật

Đây là lần đầu tiên người xem được thấy một diễn viên hài Thu Trang hoàn toàn khác khi dạy con.

Đây là lần đầu tiên người xem được thấy một diễn viên hài Thu Trang hoàn toàn khác khi dạy con.

Theo Khám Phá

Thu Trang

Tiến Luật

Bình luận