Đi vào đúng điểm mù của xe container, người phụ nữ bị cán qua

Trong lúc băng qua đường, người phụ nữ dừng xe ngay đúng điểm mù của xe container và bị cán qua sau đó.

Trong lúc băng qua đường, người phụ nữ dừng xe ngay đúng điểm mù của xe container và bị cán qua sau đó.

Theo Zing


tai nạn giao thông

tai nạn

Bình luận