Điểm lại những lần Chi Pu hát live: Có đáng để gắn mác "thảm họa âm nhạc"?

Việc Chi Pu hát live yếu và chênh phô trên sóng truyền hình đang là tâm điểm nhận "gạch đá" từ dư luận. Thế nhưng có đáng để gắn mác Chi là "thảm họa âm nhạc"?

Việc  Chi Pu hát live yếu và chênh phô trên sóng truyền hình đang là tâm điểm nhận "gạch đá" từ dư luận. Thế nhưng có đáng để gắn mác Chi là "thảm họa âm nhạc"?

Theo Thể thao Văn hóa

Chi Pu

Bình luận