Đôi chân kỳ diệu của người đàn ông tật nguyền

Ông Phạm Văn Cầm (48 tuổi) ở Hà Tĩnh ngày ngày vẫn dùng chân đan lồng chim bán lấy tiền nuôi sống bản thân suốt hơn 30 năm.

Đôi tay bị liệt từ nhỏ nhưng không đầu hàng số phận, ông Phạm Văn Cầm (48 tuổi) ở Hà Tĩnh ngày ngày vẫn dùng chân đan lồng chim bán lấy tiền nuôi sống bản thân suốt hơn 30 năm.

Theo Zing

tật nguyền

đôi chân

Bình luận