Đông Nhi và Ông Cao Thắng song ca karaoke "Tớ thích cậu" cực nhắng nhít

Cuối clip, Đông Nhi và bạn trai còn vòng tay tạo thành hình trái tim trong sự hào hứng của các bạn.

Cuối clip, Đông Nhi và bạn trai còn vòng tay tạo thành hình trái tim trong sự hào hứng của các bạn.

Theo Khám phá

Ông Cao Thắng

Đông Nhi

Bình luận