'Đột nhập' một buổi tranh cướp mua hàng sale lúc 4h sáng

4h sáng tại cửa hàng Super Target (ở Midvale, Mỹ) trong thời tiết âm độ, sức nóng của buổi "săn" hàng giảm giá vẫn không hề bị ảnh hưởng.

4h sáng tại cửa hàng Super Target (ở Midvale, Mỹ) trong thời tiết âm độ, sức nóng của buổi "săn" hàng giảm giá vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Theo Zing


mua hàng

Bình luận