Du khách đứng tim khi bị gió thổi lắc lư trên cáp treo

TRUNG QUỐC - Du khách hốt hoảng khi cáp treo bị gió thổi, rung lắc dữ dội giữa không trung tại khu nghĩ dưỡng trượt tuyết General' s Mountain Ski Resort.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-khach-dung-tim-khi-bi-gio-thoi-lac-lu-tren-cap-treo-2228792.html

du khách

cáp treo

Bình luận