Du khách liều mạng đứng xem dòng nước dữ

Dòng nước dữ tợn như quái vật muốn "nuốt chửng" mọi thứ trên sông Hoàng Hà (Trung Quốc) đã thu hút du khách khắp thế giới. Đến đây, thần chết chỉ cách bạn chưa đầy một gang tay.

Dòng nước dữ tợn như quái vật muốn "nuốt chửng" mọi thứ trên sông Hoàng Hà (Trung Quốc) đã thu hút du khách khắp thế giới. Đến đây, thần chết chỉ cách bạn chưa đầy một gang tay.

Theo Zing


du lịch

Bình luận