Đường phố Hà Nội, TP.HCM ngày đầu cách ly xã hội

Người dân được khuyến cáo ở nhà và không tụ tập quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện... nên trên nhiều tuyến phố trung tâm tại Hà Nội và TP.HCM thêm phần vắng lặng.

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-duong-pho-ha-noi-tphcm-ngay-dau-cach-ly-xa-hoi-post1067271.html

Covid-19

virus corona

dịch bệnh

virus

Bình luận